Skrót

Czy kochasz na tyle mocno, aby odejść?
Po tym jak Alex i Louis dają sobie drugą szansę, los stawia na ich drodze kolejne przeszkody. Oboje znajdą się w ogromnym niebezpieczeństwie, a jedynym ratunkiem jest rozstanie z ukochaną osobą.

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. ~ Vincent van Gogh

Zobacz jak potoczy się ta historia. Jedno jest pewne, żadne z nich nie jest człowiekiem, który poddaje się bez walki.

Krew. Pożądanie. Zdrada. Miłość. 
Zapraszam 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz